1. dönem sonu öğretmenin yapacağı işler, teslim edeceği evraklar

E-Okul Sisteminde Bulunan Karne Bilgileri – Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi

Davranış Notlarının Eksiksiz Girilmesi

E-Okul Sisteminde Bulunan Sınıf Kitaplığının Oluşturulması ve Okunan Kitapların Girilmesi

Sosyal Etkinlik Modülünde öğrencilerin gerçekleştirdiği Sosyal Etkinliklerin Kayıt Altına Alınması ( Öğrenci Sosyal Etkinlik Belgesi )

Öğrenci Devamsızlıklarının Sınıf Defteri ile e-Okul Bilgilerinin Karşılaştırarak Eksik ve Hataların giderilmesi.

Öğretmen Puan Çizelgelerinin Kontrol Edilerek İmzalanması

Ödüller ve ödüllerin verilmesi (Takdir ve teşekkür belgesi,  Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi,  Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alacak öğrencilerin kontrolü)

Rehberlik çalışmaları dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi  (Sınıf / Şube Rehber Öğrt.)

Sosyal kulüp dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi, (Sosyal Kulüp Danışman Öğrt.)

Ders ve etkinliklere katılım notu değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi

BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme / İlerleme Raporlarının Hazırlanması

1- E-Okul öğrenci notları ve davranış notlarının okul idaresinin belirttiği tarihe kadar girilmesi
2- E-Okul öğrencinin okuduğu kitap bilgilerinin 1. sınıflar hariç sisteme girilmesi
3- Karne öğretmen görüşü bilgilerinin girilmesi
4- Serbest etkinlik dersi 1. dönem faaliyet raporunun idareye teslim edilmesi
5- Rehberlik dersi 1. dönem faaliyet raporunun  idareye teslim edilmesi
6- 1. dönemin zümreler bazında yapılan değerlendirmelerinin rapor haline getirilerek okul idaresine verilmesi
7- Sürekli devamsız öğrencilerin not girişlerinin okul idaresi ile işbirliği içerisinde yapılması
8- Sınıf defteri,ders dışı egzersiz çalışma defteri, destek eğitim defteri(destek eğitimi verenler için) doldurularak okul idaresine verilmesi
9. 1. Dönem veli toplantı tutanaklarının hazırlanarak okul idaresine verilmesi

Yorum yapın