2022 EKYS Sınav Konuları Nelerdir? EKYS Sınav Konu Dağılımları Nelerdir? EKYS Sınav Soru Sayıları?


2022 EKYS Sınav Konuları Nelerdir? EKYS Sınav Konu Dağılımları Nelerdir? EKYS Sınav Soru Sayıları?

EKYS Sınav Konuları Genel Kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Değerler Eğitimi, Eğitim ve Öğretimde Etik, Eğitim Bilimleri, Mevzuat olmak üzere 6 farklı konu başlığından oluşmaktadır.

ekys 2022 sınav konuları

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(2022-MEB-EKYS) Konu Başlıkları Nelerdir?

=>=>=> Genel Kültür (16 Soru – Ağırlık:%20) <=<=<=

Tarih

Coğrafya

Temel Yurttaşlık

Güncel Konular

=>=>=> Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (8 Soru – Ağırlık: %10) <=<=<=

=>=>=> Değerler Eğitimi (8 Soru – Ağırlık: %10) <=<=<=<=<=

=>=>=> Eğitim ve Öğretimde Etik (8 Soru – Ağırlık: %10) <=<=<=

=>=>=> Eğitim Bilimleri (24 Soru – Ağırlık:%30)  <=<=<=

=>=>=> Mevzuat (16 Soru – Ağırlık:%20) <=<=<=

EKYS Genel Kültür Konu Dağılımları (16 Soru)

 • Tarih: Osmanlı Devleti ve Öncesindeki Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık, Türk Eğitim Tarihi
 • Coğrafya: Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi
 • Güncel Konular: Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Dağılımı (8 Soru)

 • Türk Yüksek Öğretimi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
 • Osmanlı Devleti ve Yenileşme Çabaları
 • Osmanlı Devleti’nde Hürriyetçilik Hareketleri
 • Yüzyılın Başlarında Büyük Devletlerin Osmanlı Devleti’ne Yönelik Emelleri
 • Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti’nin Sınırlarının Daralması
 • Dünya Savaşı ve OsmanlıDevleti
 • Mondros Mütarekesi’nden Sonra İtilaf Devletleri İşgallerinin Başlaması ve Osmanlı Devleti
 • Mustafa Kemal Paşa ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Safhası
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Döneminin Başlaması
 • Basın ve Milli Mücadele
 • Atatürk Dönemi ve Türk Dış Politikası
 • Atatürk İlkeleri

EKYS Değerler Eğitimi Konu Dağılımları (8 Soru)

 • Millî ve Manevi Değerler Evrensel Değerler
 • Değer Yaklaşımları, Özellikleri, İşlevleri, Uygulamaları
 • Okullarda Değer Eğitimi

EKYS Eğitim ve Öğretimde Etik Konu Dağılımları (8 Soru)

 • Öğretmenlik Meslek Etiği
 • Okul Yönetiminde Etik Değerler
 • Etik Kuramlar
 • Okullarda Etik Eğitimi

EKYS Eğitim Bilimleri Konu Dağılımları (24 Soru)

 • Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri Eğitim Yöneticilerinin Yeterlilik Alanları
 • Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Eğitim ve Öğretim Uygulamaları
 • Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi

EKYS Mevzuat Konu Dağılımları (16 Soru)

 • C. Anayasası, 05.01.1961 tarihli 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
 • 11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • 12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
 • 12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
 • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
5
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
2
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
5
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
3
Kızgın
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Sevdim Sevdim
6
Sevdim
Komik Komik
1
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı