2022 Öğretmenlerin ve İdarecilerin Yeni Ders ve Ek Ders Saatleri EK Ders Yönetmeliği


Ek ders yönetmeliği güncellendi. 2022 yılından itibaren ek ders yeni yönetmeliğe göre yapılacak. İşte 2022 ek ders yönetmeliği ve çizelgesi…

2022 Ek ders yönetmeliği resmi gazete için : 2022 ek ders https://mebhocam.com/wp-content/uploads/2022/01/Ekders-Karari.docx

2022 ek ders

İşte 2022 Ek Ders Yönetmeliği Yapılan Değişiklikler

Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 5- (1)  Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, 2 saatten 6 saate kadar şeklinde değiştirilmiştir. (T.Söz. Madde: 10)

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ç) Atölye ve laboratuvar
öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders
bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir. (Rehber Öğretmenler bu maddeden yararlandırılır T.söz
Madde:6)

(4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve
gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve
Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.

(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de
sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir. (Hariç olmak üzere ibaresi metinden çıkarılarak görev yapan öğretmenlerin bu maddeden yararlanması yönünde düzenleme yapılmıştır. T.söz: Madde:27)

Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür
başyardımcılarının haftada 20 saati, (5 saat arttırılarak 25 saate çıkarılmıştır. T. Söz
Madde:21)

7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati, (1 saat arttırılarak 19 saate çıkarılmıştır. . T. Söz Madde:21)

Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü için ayrı ayrı
ücret ödenmez.

Belleticilik görevi

MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim- öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet
tutanlara ilave olarak 2 saat (4 saat) daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati (56 saati) geçemez.
(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez. 2 saat ibaresi 4 saat, 48 saat ibaresi 56 saat olarak, istemeleri halinde eğitim kurumu yöneticilerine pansiyonda belleticilik görevi verilebilir şeklinde değiştirilmiştir.(T.söz
Madde:12)

Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri

MADDE 14- (1) Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu, gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam sanat okulu müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen,
Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir. (yönetici ek
dersi 4 saat arttırılarak 24 saate çıkarılmıştır T.Söz Madde:29)

Diğer il ve ilçelerde 16 saati, geçmemek üzere okutabilecekleri azamî (Mülga İbare-BKK 2017/10010) ders saatleri
kapsamında verilir. (Bu sınırlamalar meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde
görevli öğretmen ve yöneticilerin yaz tatilinde uygulanmaz. T.söz Madde:32)

b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu
bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ( 1 Ocak ve 1 Mayıs günleri eklenmiştir. T.söz
Madde: 26)

(3) (Ek fıkra : 21/10/2013-2013/5516 B.K.K.) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından
(Ek ibare : 16/03/2015-2015/7434 B.K.K.)Bilişim Teknolojileri ve Elektrik- Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde soru hazırlamak ve değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen
yönetici ve öğretmenler, her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak
onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez.(14)
(Geçici olarak görevlendirilen yöneticiler (10 madde kapsamında olanlar) her iki kurumda
aldığı ek dersten fazla olandan yararlandırılır T.Söz. Madde:5)
(Genel İdari İzin ilan edilen günlerde yönetici ve öğretmenler ile çeşitli nedenlerle
öğrencilerin okul bütünlüğünde izinli sayılmaları halinde aylık karşılığı ders, varsa ek ders ve
ders niteliğinde yönetim görevlerini ve hazırlık planlama görevlerini yapmış sayılırlar T.Söz.
Madde:2)

Yapılan Tüm değişiklikleri En üsttte verilen word dosyasında bulabilirsiniz. Değişiklikler sarı renkle belirtilmiştir. 


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
0
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
1
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
3
Kızgın
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Sevdim Sevdim
2
Sevdim
Komik Komik
2
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı