2023 PTT Personel Alımı ne Zaman Yapılacak? Şartları Neler?

Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımının bu 2023 yıl olup olmayacağını merak edenler “PTT personel alımı ne zaman yapılacak ve şartları ise neler?

2023 PTT personel alımı olacak mı?, başvurular başladı mı?”

Bu sene alımların olup olmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı en güncel bilgileri öğrenmek istiyor.

PTT personel alımı bu yıl alıp yapılacak mı ne zaman yapılacak ve şartları ise neler? 2023 PTT personel alımı olacak mı?

PTT PERSONEL ALIMI 2023 NE ZAMAN?

PTT 2023 yılı personel alımına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

PTT işe alınacak personel şartları ve yayınlanan ilan ile belli olmakla birlikte. En güncel personel alım şartları ise henüz belli olmadı. Genel şartlar ise şu şekilde açıklanmıştı;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olma şartı.

b) On sekiz yaşını tamamlamış olmak ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibaren otuz altı yaşından gün almamış olmak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen zamanlar geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay ya da daha çok zamanla hapis cezasına affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek için örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına dair mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, yurt içinde ve yurt dışında devamlı şekilde görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmaması.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı herhangi bir mecburi hizmet yükümlülüğü şartı bulunmaması.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartı muhakkak haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum ya da kuruluşundan emekli olmaması şartı aranıyor.

Yorum yapın