3 Başarı Belgesi Alan Her Öğretmene Üstün Başarı Belgesi Verilir mi?


Bu sorunun detaylıca cevabının ise Eğitimci Yazar Sedat DEGER’in mevzuat yazısında ele aldığını görmekteyiz. Yazımızın başında şu hususu da belirtmememiz gerekir ki Sedat DEGER’in kaleme almış olduğu yazısındaki tüm hususlar 3 başarı belgesi almış tüm Devlet Memurları için de geçerlidir.

başarı belgesi

 İşte DEGER’in “3 Başarı Belgesi Alan Her Öğretmene Üstün Başarı Belgesi Kesinlikle Verilir mi?” başlıklı yazısı;

3 Başarı Belgesi Alan Her Öğretmene Üstün Başarı Belgesi Kesinlikle Verilir mi?

Bilindiği üzere meri mevzuata göre Öğretmenlere (tüm Devlet Memurlarına)  “Başarı Belgesi” “Üstün Başarı Belgesi” ve “Ödül” verilebilmektedir. Bu ödüllendirmelerden Üstün Başarı Belgesinin verilmesi hususunda ise, her ne kadar mevcut kanun ve mevzuat hükümleri açık ve net olsa da uygulamada bazı farklılıklardan dolayı bazı tereddütlerin oluştuğunu görmekteyim. O yüzden mevcut kanun ile mevzuat hükümlerine göre üç başarı belgesi alan öğretmene üstün başarı belgesinin kesinlikle verilip verilmeyeceğine açıklık getireceğim.

3 Başarı Belgesi Alan Memura (Öğretmene) Üstün Başarı Belgesi Kesinlikle Verilir

Üstün başarı belgesinin verilmesine dayanak olan kanun hükümleri 14/7/1965 Tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesinde (Değişik: 13/2/2011 – 6111/110 md.)  yer almakta olup “Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.” şeklinde keskin bir ifadeyle hüküm altına alınmıştır. Bu hükümde de görüleceği üzere “verilebilir” şeklinde mualak bir ifade yerine “verilir” şeklinde kesin bir emir cümlesi kullanıldığı için 3 başarı belgesi alan devlet memuruna ( öğretmene) üstün başarı belgesinin kesinlikle verilmesi gerekir. Yani Üstün Başarı Belgesinin verilmesinde amirlerin takdir yetkisi söz konusu olmayıp Devlet Memurunun (öğretmenin) 3 defa başarı belgesi almış olması herhangi bir sınırlama olmaksızın Üstün Başarı Belgesinin verilmesi için yeterlidir.

Diğer bir taraftan üst hukuki norm olan bu kanun maddesine uygun olarak Bakanlığımızca ödüllendirmelerin yapılmasını için “Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge” hazırlanarak Mart 2013 Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönergeye göre Üstün Başarı Belgesinin tanımı “Tanımlar” başlığı altındaki 4. Maddesinin “e” fıkrasında  “Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi ifade eder.” Şeklinde tanımlanmıştır. Aynı yönergenin “Üstün Başarı Belgesi verilecek personel” başlıklı 6. Maddesinde de “Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir.” Şeklindeki hüküm ile 657 sayılı DMK’nın 122. Maddesinde de yazdığı gibi üç defa başarı belgesi alan öğretmene (MEB Personellerine) herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin kesin bir ifade ile üstün başarı belgesi verileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aynı yönergenin 9. Maddesinde “Üstün Başarı Belgesi, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilir.” İfadelerle Üstün Başarı Belgesinin kimlerin vereceği belirtilmiştir.

Ödül verilebilecek Memur(Öğretmen) için Tanınan Amir Yetkisi ile Personel Sayısındaki Binde Yirmi Oranı Şartı Üstün Başarı Belgesi İçin Geçerli Değildir

Aslında yukarıda göstermiş olduğum kanun ve mevzuat hükümleri açık ve net olmasına rağmen bazı uygulamalarda ödül verilen personelin belirlenmesinde bulunan kısasların üstün başarı belgesinin verilmesinde de uygulandığına dair duyumlar almaktayız. Fakat “Bir malî yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez.” Hükmü yönergenin “Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi” başlığı altındaki 12. Maddesinde yer almakta olup üstün başarı belgesi alanlar için geçerli değildir. O yüzden Üstün başarı belgesinin verilmesinde o yıl ödül verilmesi için uygulanan binde yirmi oranı gibi bir sınırlama da söz konusu değildir.

Kanun ve Yönergenin ilgili tüm hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; 3 defa Başarı Belgesi alan her öğretmene amirlerin takdir yetkisi ve herhangi bir sınırlama olmadan Üstün Başarı Belgesi kesinlikle verilir.

Sedat DEGER

Eğitimci Yazar

günceleğitim


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
3
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
2
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
3
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Sevdim Sevdim
0
Sevdim
Komik Komik
0
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı