Her öğretmende olması gereken teknolojik yeterlilikler nelerdir?

Her geçen gün teknoloji sadece eğitim alanında değil birçok alanda daha da vazgeçilmez hale gelmektedir. Bu durum her ne kadar belirli bir hızlı ilerlese de Covid-19 salgını ile beraber eğitim başta olmak üzere bazı sektörlerde daha da kaçınılmaz hale gelmiştir. Teknoloji hem çok hızlı ilerlemektedir hem de büyük değişimler geçirmektedir. Günümüzde ortalama 4 yılda bir teknolojide devrim olarak kabul edilebilecek yenilikler meydana gelmektedir. Bu nedenle teknolojiyi kullananların sürekli kendini güncellemesi gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi de öğretmenler ve eğitimcilerdir. Özellikle ilköğretim ve lise seviyesindeki öğretmenlerin bu konuda daha dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü henüz büyüme çağında olan çocukların teknolojiyle doğru bir şekilde tanıştırılmaları ve onu doğru bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Birçok öğrencinin ciddi anlamda teknoloji ile yeni yeni tanışmaya başladığı dönemde onlara doğru bir temel sağlamak gelecek yıllarda da problem yaşamalarının önüne geçmeyi sağlayacaktır.

İnternette Doğru Şekilde Arama Yapma

Yapılan araştırmalara göre birçok kişi internette yanlış şekilde arama yapmaktadır. Ayrıca internete giren her kişi en az bir kere yanlış bir şekilde arama yapmıştır. Arama yapmayı kaliteli hale getirmek aynı zamanda doğru ve kaliteli sonuçlar elde etmeyi sağlamaktadır. İnternet günümüzde bilginin bel kemiği haline gelmiştir ve bu noktada doğru ile yanlışı ayırabilmek son derece zordur. Birçok öğretmen nasıl etkili arama yapacağı konusunda yetersiz bilgiye sahiptir. Öğretmenlerin interneti daha verimli bir şekilde kullanabilmesi ve aynı yeteneği öğrencilerine aktarabilmesi için bu alanda mutlaka yetkin olmaları gerekmektedir.

Office Uygulamaları

Excel, Outlook, Word ya da PowerPoint gibi yazılımların yer aldığı Microsoft Office Suit gibi programları bilgisayar ile çok alakalı olmayan kişiler bile duymuştur. Bu uygulamalar çok uzun zamandır kullanımda olması nedeniyle çok sık tercih edilmektedir. Üstelik bu sayede internette çok fazla bilgi bulunabilmektedir. Office uygulamaları eğitimcilerin tamamı için vazgeçilmez araçlar arasında yer almaktadır. Kelime işleme, sunum ya da hesap tablosu uygulamalarına hakim olmak sınıf yönetimi ve materyal üretimi için gereklidir. Office uygulamalarının menülerinde ne olduğunu bilmek ile beraber bu özellikleri de efektif kullanmakta gerekmektedir. Öğretmenler okulda aileler, öğrenciler, yöneticiler ya da topluluklar gibi her kesimle iletişimde oldukları için bu alanda daha kolay yetkinlik kazanabileceklerdir.

Yeni Teknolojiyi Benimseme

Yapılan araştırmalara göre yeni teknolojileri benimseyen bir zihniyete sahip olmak da bir teknolojik yeterliliktir. Burada meraklı olmak ve öğrencilerden de bir şeyler öğrenmek son derece önemli noktalardır. Gelişme kaydedebilmek için ilk başta o zihniyete sahip olmak gerekmektedir. Özellikle yeni şeyler denemeye gönüllü olmak, ortaya çıkabilecek potansiyel problemleri ön görmeye çalışmak sadece teknoloji alanında değil birçok alanda öğretmenlerin yapması gerekenler arasında yer almaktadır. Bu şekilde aynı zamanda öğrencinin materyali anlama potansiyeli de yükseltilmektedir.

Sosyal Medya ile Etkileşime Geçme

Son yıllarda sosyal medya en çok konuşulan şeylerin başında gelmektedir. Üstelik bu tartışmaların önemli bir kısmı da yine sosyal medya platformlarında yapılmaktadır. Ancak bu alana uzak olanların zannettiği gibi sosyal medya Facebook, Twitter ve Instagram’dan ibaret zannetmektedir. Ancak Pinterest, Flickr ya da Goodreads gibi mecralar da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra eğitime yönelik podcast yayınları da bunların arasında sayılabilmektedir. Sosyal medya topluluklar, öğrenciler, öğretmenler ve yönetim arasında iletişimi arttırmaktadır. Bu noktada ilişkiler oluşturmak ve yükü roller arasında paylaştırmak daha kolay hale gelmektedir. Bu neden öğretmenlerin bu online toplulukların sunduğu araçlara hakim olması gerekmektedir. Bu özellikle teknoloji okuryazarı olan öğretmenler için daha kolay bir adımdır.

YouTube ve Bloglar Aracılığı ile Birlikte Çalışma

Öğrenciler için ortak çalışma önemli bir gelişim adımıdır. Çeşitli teknoloji araçları kullanarak fikirler ortaya koymak ve öğrenmeyi sağlamak mümkün olmaktadır. İnsanlar görselliğe önem veren canlılardır. İletişimin en temel yapı taşlarından bir tanesi görselliktir. Ayrıca görselleştirme anlatılan şeyin daha kolay bir şekilde aktarılmasını ve anlaşılmasını sağlamaktadır. Öğretmenlerin video içerik üretme, bulma ya da paylaşma gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir. Aktivite dokümantasyonunu göstermenin videodan daha etkili bir yolu henüz bulunmaktadır. Daha fazla öğretmenin bu dijital portfolyoları kullanması hem doküman yeteneklerini geliştirmenin önünü açmaktadır hem de bu kaynakların artmasını sağlamaktadır.

Mobil Cihazların Potansiyelini Kullanma

Her geçen gün okula akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar getiren öğrencilerin sayısı artmaktadır. Öğrencilerin bu araçların sınıfta etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için birkaç küçük uygulama öğrenmesi gerekmektedir. Öğretmenler attıkları adımlarla öğrencilere bu cihazların sadece kişisel eğlence için değil aynı zamanda ek bir bilgi kaynağı olarak da kullanılabileceğini gösterebilmektedir. Öğrencilerin büyük bir kısmı telefonlarını sosyal medya ağlarına erişmek, oyun oynamak ya da fotoğraf çekmek için kullanmaktadır. Birçok öğretmen derste öğrencilerin eline telefon ya da bilgisayar vermekten çekinmektedir. Ancak bilgisayar ya da telefon kullanımı için çeşitli prosedürler ve rutinler geliştirdiğinde veya kötüye kullanımının karşılığının olacağını göstermesi öğrencilerin teknolojinin avantajlarını kullanarak öğrenmenin mümkün olacağını anlamasını sağlamaktadır.

e-Posta Kullanımı

E-posta eki kullanma, bu ekleri indirme ve güvenli bir şekilde açma en basit e-posta kullanımlarından bir tanesidir. Günümüzde her ne kadar sayısız anlık iletişim uygulaması olsa da e-posta hala daha vazgeçilmezdir. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak öğrencilerin aileleri ile e-posta ile iletişime geçmek önemli bir olumluluktur. WhatsApp ya da Messenger gibi kişisel mecralardan iletişime geçmek bu iletişimin sağlıksız bir şekilde kurulmasının yanı sıra aynı zamanda bireylerin birbirlerine daha az değer vermesi ile sonuçlanacaktır. Ayrıca e-posta ile iletişim aynı anda birden çok kişiyle daha çabuk bir şekilde iletişime geçmenin önünü açmaktadır.

Google’ı Kullanma

Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Google aynı zamanda İngilizce sözlüğüne “Googling” sözcüğünün girmesini de sağlamıştır. Herkes ücretli olan Microsoft Office ürünlerine erişim sağlayamayabilir. Google Docs hizmeti ücretsizdir ve bu platformda kelime işlemci, hesap tablosu ya da sunum araçları gibi araçlar bulunmaktadır. Google Docs’un bir diğer avantajı ise internete bağlı herhangi bir cihazdan erişilebilir olmasıdır. Öğrenciler ve öğretmenler internete bağlı herhangi bir bilgisayar, tablet ya da telefondan Google Docs’ta saklanan dokümanlarına erişebilmektedir. Bu araçlar öğretmenlerin daha çok değil daha akıllıca çalışmasını sağlamaktadır. Sunulan araçlar ile quiz yapmak, form ile bilgi toplamak, sunum hazırlamak, e-posta oluşturmak ya da metin yazmak mümkün olmaktadır. Üstelik bunların yanı sıra dokümanlar öğrenciler ile çok kolay bir şekilde paylaşılabilmektedir.

Bulut Bilişimde Öne Geçmek

Bulut bilişim ile artık öğrencilerin projelerini, ödevlerini ya da kitaplarını evde unutmaları imkansız hale gelmektedir. Artık büyük teknoloji firmalarının bulut tabanlı hizmetleri bulunmaktadır. Google Drive, Microsoft SkyDrive, Pearltrees ya da Dropbox bu örneklerden bazılarıdır. Bulut paylaşımı ve ortak çalışma söz konusun olduğunda bu araçlardan herhangi biri yeterli olmaktadır. Öğretmenlerin bulut bilişimi benimsemesi aynı zamanda proje dağıtma ya da toplama gibi süreçlerin de çok daha kısa ve efektif hale gelmesini sağlamaktadır.

Kaynak:akademialabs

Yorum yapın