İstanbul Teknik Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alacak

Başvuru işlemleri ŞAHSEN yapılacak olup, başvuru süresi ilanın Resmi Gazete de yayınlanmasından itibaren 15 gündür. Posta, kur^o, e-mail üzerinden gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 17 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır

 1. GENEL ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
 2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
 3. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 4. 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi csaslanna aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
 5. 2022 KPSS (B) gnıbu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 , Önlisans Mezunlan için 2022 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunlan için 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

İLAN KODU

UNVAN

ADET

CİNSÎYİ

KPSS YILI

KPSS PUAN

NİTELİKLER

GÖREV TANIMI

Büro-1

2022-3

Büro Personeli

1

Kadın

2022

KPSS P93

 1. İnsan Kaynaklan Yönetimi bölümü önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

d) 2022 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

Üniversitemizin büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilcek olup, ilgili birim amirinin tanımlayacağı görevleri yapmak üzere çalıştırılacaktır.

Büro-2

2022-3

Büro Personeli

1

Kadın

2022

KPSSP3

 1. Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumlanna bağlı olarak 3 yıldan fazla hizmeti bulunmak, (ön Muhasebeci meslek kodu ile çalışma şartı olup, SGK barkodlu hizmet dökümü ile de belgelemek)

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

e) 2022 KPSS P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.

Üniversitemizin büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirecek olup, ilgili birim amirinin tanımlayacağı görevleri yapmak üzere çalıştırlacaktır.

DP-1

2022-3

Destek Personeli

3

Erkek

2022

KPSS P94

 1. Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

c)Görcvini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

d) 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 1. Üniversitemizin tüm ycrlcşkclerinde (Ayazağa, Taşkışla,Maçka.Gümüşsüyü ve Tuzla) ve birimlerinde kapalı ve açık alanda temizlik hizmetlerinde görev alacak ve bu göreve engel olabilecek hastalık ve benzen engelleri bulunmamak.
 2. Çay ocağında çay yapımı ve dağıtımı dahil servis ve temizlik faaliyetinin yapmak.
 3. Gerekli eğitimi alması durumunda cam temizleme faaliyetini yerine getirmek.
 4. Çöp toplama noktalannın temizlenmesi ve bertarafı.
 5. Gerekli eğitimi alması durumunda Tehlikeli atıklann taşınması ve bertaraf işlemlerini yapmak.

Dihtiyaç duyulması halinde ILO standarlanna aykın olmamak kaydıyla İlgili amirinin görev vermesi durumunda işiyle ilgili olup, olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

DP-2 2022-3

Destek Personeli

1

Erkek

2022

KPSS P94

 1. Lise veya dengi okul mezunu olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
 3. C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Eski sürücü belgesi olarak E sınıfı) Ehliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir.

d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak.

e)2O22 KPSSP94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 1. Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde (Ayazağa, Taşkışla.Maçka.Gümüşsuyu ve Tuzla) ve birimlerinde kapalı ve açık alanda temizlik hizmetlerinde görev alacak ve bu göreve engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 2. Çay ocağında çay yapımı ve dağıtımı dahil servis ve temizlik faaliyetinin yapmak.
 3. Gerekli eğitimi alması durumunda Cam temizleme faaliyetinin yürütülmesi
 4. Çöp toplama noktalarının temizlenmesi ve bertarafı.
 5. Gerekli eğitimi alması durumunda Tehlikeli atıklann taşınması ve bertaraf işlemleri.

f)İhtiyaç duyulması halinde ILO standarlanna aykın olmamak kaydıyla İlgili amirinin görev vermesi durumunda işiyle ilgili olup, olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

g) İhtiyaç duyulması halinde otomobil, minibüs, yol süpürme aracıda dahil olmak üzere ehliyet sınıfına giren tüm araçlann kullanabilmesi.

DP-3

2022-3

Destek Personeli

8

Kadın Erkek

2022

KPSS P94

 1. Lise ve dengi okul mezun olmak.
 2. Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek ve uyum göstermek.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak
 4. 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmakladır.

 1. Üniversitemizin tüm kampüslerinde yer alan bina ve yurtlannda ki kapalı ve açık alanlannda ki temizlik hizmetlerinde görev yapmak.
 2. Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek ve uyum göstermek.

su-ı 2022-3

Spor Uzmanı Antrcnör( üzme)

1

Kadın Erkek

2022

KPSS P3

 1. Yükseköğretim kurumlannın lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğilimi veren bölümlerinden mezun olmak.
 2. Yüzme branşında en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık vc benzeri engelleri bulunmamak
 4. 2022 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.

Üniversitemizin Sağlık Kültür vc Spor Daire Başkanlığına bağlı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapacaktır.

TEK-I 2022-3

Teknisyen

2

Erkek

2022

KPSS P94

 1. Ortaöğretim Kurumlannın inşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.
 2. 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak

Üniversitemizin Yapı İşleri vc Teknik Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapacaktır.

17

2-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
Başvurular ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru formu http://www.pdb.itu.edu.tr adresinde yer almakta olup, eklenemsi gereken belgeler ile birlikte hazırlanarak ilan başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

a)    Başvuru Foranı (Üniversitemiz www.pdb.itu.edu.tr wcb sayfasından teinin edilebilecektir.)
b)    Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
e) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi.
d) DP-2 2022-3 ilan numaralı alıma başvuracak adaylar için sürücü belgesi fotokopisi.
c)    Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz www.pdb.itu.cdu.tr wcb sayfasından temin edilebilecektir.)
f)    Askerlik Durum Belgesi. (E-Dcvlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
g)    2022 KPSS (B) sonuç belgesi,
h)    Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
t) E-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Hizmet dökümü türü Tüm SGK Hizmet Dökümü olarak seçilmelidir.)
i)    SU-1 2022-3 ilan kodu için yapılacak başvurularda antrenörlük belgesi

3-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1)    Başvuruda istenilen belgeleri eksik olan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvurularına işlem yapılmayacaktır.
2)    Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri. Üniversitemiz ww.pdb.itu.cdu.tr wcb adresi üzerinden KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
3)    Personel Daire Başkanlığı wcb adresinden (ww.pdb.itu.edu.tr) yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecek olup, yedek adaylardan başan puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

4)    Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek diğer belgeler ww.pdb.itu.cdu.tr sayfasında ilan edilecektir.
5)    Atanmaya hak kazanan adayların aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başan puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Yorum yapın