İşte MEB Öğretmen 2022 Yılı Ek Ders Ücreti ve Saatlerinde Yapılan Değişiklikler


Madde madde 2022 yılı yeni ek ders ücretleri ve ek ders saatleri değişiklikleri. Okul müdürlerine haftada 1 saat fazladan ek ders. Anasınıfı ve sınıf öğretmenlerine haftalık 2 saat fazladan ek ders.

2022 ek ders

1. Okul Müdürlerine Haftalık 1 saat Fazladan Ek ders

Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati, (5 saat arttırılarak 25 saate çıkarılmıştır. T. Söz Madde:21)

2. Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerine Haftada 2 Saat Ek Ders Artırımı

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf
veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de
sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir. (Hariç olmak üzere ibaresi metinden çıkarılarak görev yapan öğretmenlerin bu maddeden yararlanması yönünde düzenleme yapılmıştır. T.söz: Madde:27)

3.Rehber Öğretmenlere Değişiklik

Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir. (Rehber Öğretmenler bu maddeden yararlandırılır T.söz Madde:6)

4. Müdür Yardımcılarına 1 Saat Artırım

Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati, (1 saat arttırılarak 19 saate çıkarılmıştır. . T. Söz Madde:21)

5. Belleticilik Görevi Ek Ders Ücretlerinde Değişiklik

MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim- öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat (4 saat) daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati (56 saati) geçemez.
(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez. 2 saat ibaresi 4 saat, 48 saat ibaresi 56 saat olarak, istemeleri halinde eğitim kurumu yöneticilerine pansiyonda belleticilik görevi verilebilir şeklinde değiştirilmiştir.(T.söz
Madde:12)

6. 1 Ocak ve 1 Mayıs’ta Ek ders Ödenir İbaresi Eklendi

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî
bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ( 1 Ocak ve 1 Mayıs günleri eklenmiştir. T.söz Madde: 26)

EK DERS DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Kadrolu öğretmen ve yöneticiler için ilgili mevzuatına uygun olarak tahakkuk ettirilmelidir.

 Geçici görevle kurumumuzda çalışanların puantajları personelin kadrosunun bulunduğu okula gönderilmelidir.

 İzinli/raporlu personelin bilgileri ve geçici görevle başka kurumda çalışan personelimizin bilgileri kontrol edilmeli ve aylık puantaj hazırlanmalıdır.

 Puantajda belirlenen ek ders saat sayılarının Kamu Hesapları Bilgi Sistemine (KBS) giriş işlemleri mutemet olarak görevlendirilen ve yetkilendirilen Müdür Yardımcısı veya Memur tarafından yapılmalıdır.

KBS giriş sayfasında;

 Öğrenim bilgileri sekmesinden; personelin öğrenim bilgileri kontrol edilmeli, hatalı öğrenim bilgileri hem bu sekmeden hem de KBS maaş bilgi ekranındaki maaş bilgi girişi sekmesinden düzeltilmelidir. (Yüksek lisans ve doktora yapan personel hak kaybı yaşamaz. Bu statüde olan personelin fiilen okuttuğu dersleri sayılır. Bu dersler gündüz koduna 101 eklenmelidir. )

 Personelden soyadı bilgisi hatalı olanların bilgileri Muhasebe birimine bildirilecek ve düzeltme yapıldıktan sonra personel bilgisi güncelle sekmesi
seçilerek düzeltme yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

 Aylık puantajdaki ek ders saatleri; ek ders kararında açıklanan tanımlar doğrultusunda KBS de tanımlanan veri tipileri seçilerek ayrı ayrı girilmelidir.

 Ek ders kararın 10. Maddesi ve 16. Maddenin nin 2 fıkrasında sayılanların bu maddelerde sayılan görevlerine bağlı olarak alacakları ek ders ücretleri, KBS ye günlük olarak (ait olduğu güne) yazılmalıdır. (Ders niteliğinde yönetim görevi)

 Diğer öğretmenlerin ek ders ücretleri haftanın Cuma gününe ek ders görevi ayrı, ek ders yerine geçen görevleri ayrı olarak, GÜNDÜZ /GECE kodları dikkat edilerek girilmelidir.

 Sınav, Egzersiz, Koordinatörlük, Belletmenlik, Hizmetiçi eğitim, açık lise ve hafta sonu kurs görevlerinin ek ders ücretleri KBS’ye ait olduğu güne yazılmalı ve yine ilgili dersler kaydedilirken kodlara dikkat edilmelidir.

 Ek ders ücretinde icra kararı bulunanların kesintileri, kesinti girişi sekmesinden ilgili dosya numarası kesinti oranı seçilerek yapılmalıdır.

 Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra raporlar bölümünden icmal raporu kontrol edilmeli, puantajdaki veri tiplerin alt toplamları ile genel ek ders sayısı toplamı ayrı ayrı eşitlenmelidir.

 Ek ders giriş sayfasından hesaplanmış bordro, kontrol edildikten sonra Onay sekmesi tıklanarak girilen bilgiler onaylanmalıdır.

 Raporlar bölümünden bordro, icmal, banka ve kesinti listelerinin çıktıları alınmalıdır.

 Ek ders evraklarına 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer). Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama belgeleri yönetmeliğinin 13. Maddesine göre eklenmesi gereken evraklar eklenmelidir.

 Gerekli çıktılar usulüne uygun olarak arşivlenmelidir.


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
2
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
1
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
2
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Mutlu Mutlu
2
Mutlu
Sevdim Sevdim
3
Sevdim
Komik Komik
3
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı