Kamudaki tüm engelli memurlara 3600 ek gösterge teklifi


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 
Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 22.02.2022 Mahmut Tanal / İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE 
Ulusal Engelli Veri Sistemine göre ülkemizde olan engelli sayısı; 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si kadın olmak üzere toplam 2.511.950’dir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 27. maddesinde engellilerin istihdamı ile ilgili olarak bir düzenleme öngörülmüştür. İşbu madde hükmüne göre engelli vatandaşlarımız diğer vatandaşlarımız ile eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olmalıdır. Bu hak ile engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi, açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işte çalışma fırsatını da içerir. Yine aynı madde hükmü ilgili Sözleşmeye taraf devletlere engellilerin kamu sektöründe istihdam etme yükümlülüğü yüklemiştir.

engelli memur

Engelli vatandaşlarımız hayatlarını idame ettirebilmeleri açısından iş hayatına dâhil olma süreçlerinde birçok zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne göre engelli bireyler herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanılması için alınması gereken tüm önlemler, devletlerin insan hakları yükümlülüklerindendir. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet anlayışına göre devlet, ekonomik ve sosyal yaşama müdahale etmesi yoluyla, toplumdaki sınıf çatışmalarını yumuşatarak, ulusal bütünleşmeyi sağlamayı hedeflemelidir. Dolayısıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde öncelikli olarak toplumun güçsüz kesimlerine ve elbette herkese insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşam seviyesinin sağlanması gerekmektedir. Anayasamızın 10. maddesinde işe kanun önünde eşitlik ilkesi düzenlenmiştir. Ancak kanun önünde eşitlik ilkesinin toplumdaki dezavantajlı grupların sorunlarını çözme konusunda yeterli olmaması dolayısıyla pozitif ayrımcılık kabul edilmiştir. Anayasamıza göre çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmamaktadır.

Anayasamızın 49. maddesine göre, ‘Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.” Bu hükümdeki herkes kelimesi ile tüm vatandaşların çalışma hakkına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yine Anayasamızın 50. maddesinin 2. fıkrasında da bedenî veya ruhî yetersizliği olanlardan çalışma şartları bakımından özel olarak korunacakları öngörülmüştür.

Yukarıda açıklanan hususlar neticesinde, engelli vatandaşlarımızın gerek çalışma dönemlerinde gerek emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürmeleri, toplumsal birlik ve beraberliğin artırılması için kamuda istihdam edilen engelli ek göstergelerinin yükseltilerek 3600’e çıkarılması gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1 – Madde ile kamuda istihdam edilen engelli vatandaşlarımızın gerek çalışırken gerek emekli olduktan sonra insan onuruna yakışır bir şekilde yaşam sürdürebilmeleri amacıyla ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi hedeflenmektedir.
MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.
MADDE 3 – Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Bu Kanun kapsamında istihdam edilen engelli personeller hakkında, işbu Kanunun eki Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan Veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler
Başlıklı I Sayılı Cetvel ‘inde belirtilen göstergeler 3600 olarak uygulanır. ”
MADDE 2 – Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
0
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
1
Şaşkın
Korkunç Korkunç
0
Korkunç
Kızgın Kızgın
2
Kızgın
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Sevdim Sevdim
1
Sevdim
Komik Komik
2
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı