MEB: 2022 Yeni Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Teftiş


Milli Eğitim Bakanlığı 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. 

disiplin amirleri yönetmeliği 2022

Buna göre tüm memurlar için Disiplin Amirleri cetveli yeniden oluşturuldu. Eski yönetmelikte Müsteşarlık varken şu an kaldırıldığı için yeni yönetmelikte yer verilmedi. 

Yönetmeliğe ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220102-1.htm

Eski Yönetmelikte Öğretmenler cetvelde diğer anasınıfı ilkokul ve lise öğretmenleri olarak yer alıyor ve ilçede disiplin amiri okul müdürü olarak listeleniyordu. Yeni yayımlanan yönetmelikte ise öğretmen yerine direk diğer personel ifadesi kullanılmış.  Bir çok makamın amiri olarak ise direk Bakan belirlenmiş. 

Teftiş Kurulu Disiplin Amirleri

Teftiş kurulunda Teftiş kurulu başkanının amiri Bakan, daire başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının disiplin amiri ise Teftiş Kurulu Başkanı olarak listelenmiş. 

disiplin amirleri yönetmeliği

Peki Yönetmelik Neden Değişti?

Müsteşarlık birimi kaldırılmıştı ancak yönetmelikte hala duruyordu. Milli Eğitim Bakanlığı eski yönetmeliği kaldırarak disiplin amirlerini ve birimleri güncellemiş oldu. 

İşte 2022 Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 3/6/1991 tarihli ve 20890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
3
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Korkunç Korkunç
0
Korkunç
Kızgın Kızgın
2
Kızgın
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Sevdim Sevdim
1
Sevdim
Komik Komik
1
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı