MEB’den Öğretmenlere ve Yöneticilere Zorunlu Seminer: ÖBA’da açıldı

MEB’den Öğretmenlere ve Yöneticilere Zorunlu Seminer: ÖBA’da açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ilgili bir eğitim videosunun ÖBA’da aktif olduğunu ve tüm öğretmenlerin ve idarecilerin izlemesini isteyen bir yazı gönderdi. İşte o yazı:

Eğitim Detayları
  • Başlangıç Tarihi: 04-01-2023 17:00
  • Bitiş Tarihi: 01-01-2024 00:00
  • Süre: 10
  • Başarı Kriteri: 80% Tamamlama

İşte o yazı:

Özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla ve diğer özel eğitim hizmetleri kapsamında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim- öğretim hizmetlerinde ilgi (a) Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan “Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır” hükmü doğrultusunda ilgi (b, c, ç) Yönetmeliklerde yer alan hükümler gereğince özel eğitim ihtiyacı olan tüm öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla ve diğer özel eğitim hizmetleri kapsamında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim sürecinden en üst düzeyde fayda sağlamaları için bireylere özgü hazırlanmış eğitim programları çerçevesinde öğrencilerin güçlü ve ihtiyaç duydukları yönlerine odaklanılarak eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, gelişimlerinin izlenmesi, ilerlemelerinin kaydedilmesi önem arz etmektedir. BEP hazırlanarak özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla ve diğer özel eğitim hizmetleri kapsamında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verilmesi, eğitim ve öğretim süreçlerinden en verimli şekilde yararlanmaları sağlanmaktadır.

Bakanlığımızca bu doğrultuda özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla ve diğer özel eğitim hizmetleri kapsamında eğitim hizmetlerinin sunulduğu okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin BEP hazırlamasına ve uygulamasına ilişkin bilgi, beceri ve deneyimlerinin arttırılması, karşılaşabilecekleri olası güçlüklerin giderilmesi ve öğretmenlere rehberlik etmesi amacıyla “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Tüm Öğretmenler İçin Yol Haritası” isimli kılavuz hazırlanarak baskı haline getirilmiş ayrıca Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde dijital olarak erişime sunulmuştur.

Bu kapsamda eğitim hizmetlerinin yürütüldüğü tüm kademelerde görevli yönetici ve öğretmenlerin BEP hazırlama ve uygulama sürecine yönelik temel bilgi sahibi olmaları amacıyla standart seminer programları arasında yer alan “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Semineri” Bakanlığımızca hazırlanmış ve bahse konu seminer videoları Öğretmen Bilişim Ağı’na (ÖBA) yüklenerek tüm yönetici ve öğretmenlerin erişimine açılmıştır.

Hazırlanan seminer içeriğinin özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla ve diğer özel eğitim hizmetleri kapsamında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sunması hedeflenmekte olup tüm yönetici ve öğretmenlerin söz konusu seminer çalışmasına katılımlarının sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Osman SEZGİN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Yorum yapın