MEB’İN GÖRÜŞ YAZILARINDA KOORDİNASYON SORUNU MU VAR?


MEB’İN GÖRÜŞ YAZILARINDA KOORDİNASYON SORUNU MU VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı; 03.02.2022 tarih ve 42610864 sayılı görüş yazısıyla;…halen genel idare hizmetleri sınıfına dahil şube müdürü unvanlı kadroda görev yaptığı belirtilen ilgilinin, bu görevi sırasında uzman öğretmenler için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı…; şeklinde görüş bildirdi.

uzman öğretmenlik tazminatı

Görüş yazısı incelendiğinde MEB Şube Müdürlerinin eğitim öğretim sınıfından çıkarak genel idare hizmetleri sınıfına geçmeleri uzmanlık tazminatının ödenmemesine gerekçe gösterildi.

Tüm bakanlıklardaki 1/4. derecedeki şube müdürü unvanındaki personelin ek göstergesi 2200 iken MEB Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, İl Müdür Yardımcılarından öğretmen kökenli olanlar öğretmenlere uygulanan 3000 ek gösterge imkânından yararlanmaktadır.

MEB Şube Müdürlerinin kazanılmış hakları gözetilerek, 3000 ek göstergede olduğu gibi öğretmenlikte elde edilen hakları ellerinden alınmamalı, uzman öğretmenlik tazminatları tekrar bağlanmalı,  kesilen tazminatları yasal faiziyle birlikte ödenmelidir.

Kadrolu ve Sözleşmeli Personele yapılacak ödeme iş ve işlemleriyle ilgili Personel Genel Müdürlüğü’nün görüş bildirmesi gerekirken Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görüş yazısı yazması “MEB”de koordinasyon sorunu mu var?; şeklinde kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Daha önce sürekli/geçici işçilerin geçici görev yolluklarıyla ilgili Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüş yazması gerekirken Strateji Başkanlığının görüş yazdığı görmüştük.

Son olarak, tüm personeli ilgilendiren genel konulardaki görüş yazılarının bilgi için diğer il
müdürlüklerine dağıtımlı gönderilmesi taşradaki bürokratların görüş yazılarını haber siteleri
yerine resmi kanallardan takip etmesini sağlayacaktır.

Serdar GÜNDÜZ

Hürriyetçi Eğitim Sen Ağrı İl Temsilcisi

Hürriyetçi Eğitim Sen Online Üyelik Formu: https://www.hurriyetciegitimsen.org/tr/online-uyelik


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
3
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
2
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
3
Şaşkın
Korkunç Korkunç
3
Korkunç
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Sevdim Sevdim
0
Sevdim
Komik Komik
1
Komik
Hürriyetçi Eğitim Sen
Hür ve eleştirel düşünceyi özümsemiş ve çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” anlayışıyla bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, üyelerinin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, tüm sendikal faaliyetlerde etik ilkelere uygun davranmayı, çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması, çalışma hayatında emeğin en yüce değer olduğunu kabul ederek liyakat ilkesinin hakim kılınması için çalışmalar yapmayı, sendikal hakları evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak hayata geçirmeyi, üyelerinin birlik beraberliğine, mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlamayı, Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasasında yer alan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çaba göstermeyi, ülkede yaşayan herkesin fırsat ve imkân eşitliği içinde çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim ve öğretim hakkından faydalanması için gayret göstermeyi, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliği fikrinin eğitim politikalarında hakim olması için çalışmayı, tarih, kültür, yer altı, yer üstü kaynakları ile doğal varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda Türk millî eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde görüş ve önerilerde bulunmayı amaç edinmiştir.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı