ÖBA Eğitimlerine Katılmayanlara EK Ders Ödenmeyecek MEB ÖBA Ek Ders Yazısı


Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu resmi yazıya göre ara tatilde uzaktan eğitim yoluyla ÖBA platformu üzerinden mesleki çalışma kapsamında verilen eğitimlerden birini tamamlamamaları ya da bir diğer deyişle katılmamaları halinde 15 saatlik ek ders ücreti de ödenmeyecek. ÖBA Ek Görüş Yazısı:

öba ek ders

MEB’den ÖBA Ek Ders Kararı

Ara tatilde mesleki çalışmalar dahilinde ödenen 15 saatlik ek ders ücretlerinin ödenmesinde herhangi bir sorun yaşamamak isteyen öğretmenlerin hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden (ÖBA platformu üzerinden uzaktan eğitim olarak) en az bir eğitimi tamamlamalarını tavsiye ederiz.

İşte Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen mesleki çalışmalara katılmayan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ödenmeyeceği, ödendiyse de yasal faiziyle geri alınacağına dair Mardin valiliğine göndermiş olduğu ”Mesleki Çalışma Programı” konulu ve 24.01.2022 tarihli görüş yazısı;

öba ek ders

İliniz Kızıltepe ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında görev yaptıkları ve 15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi daha önce bir örneği Valiliğinize de gönderilen ilgi (b) yazıda; “15-19 Kasım 2021 Mesleki Çalışma Dönemi”nin, 09.11.2021 tarihli ve E-43501582-774.01.01-36559189 sayılı Makam Onayı’nın ekinde belirtilen program doğrultusunda uzaktan hizmetiçi eğitim yoluyla gerekleştirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan ilgi (c) Kararın 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kararın 25’inci maddesinde ise; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.
2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.
3) Bu Kararın 10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede İlinize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin meslekle ilgili çalışma programına fiilen katılmaları kaydıyla haftada 15 saate kadar ek ders ücretinden yaralandırılmaları gerektiği, söz konusu eğitime fiilen katılım sağlamayan öğretmelerin ise bu görevlerini yapmış sayılarak buna ilişkin ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulanmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ  
Bakan a.
Daire Başkanı

MEB Resmi Site: http://meb.gov.tr


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
4
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
2
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
2
Şaşkın
Korkunç Korkunç
2
Korkunç
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Sevdim Sevdim
9
Sevdim
Komik Komik
2
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı