Ortaokullarda hangi dersten kaç yazılı, ders içi performans, proje notu verilir?

  • 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez.
  • Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.
  • Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
  • Görsel Sanatlar dersi not girişi için 1. Sınav alanı işaretlenerek Öğrenci Ürün Dosyası bölümüne not girişi yapılacak, sınav tarihi girişi yapılmayacaktır.
  • Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi için not girişi yapılmayacaktır.

Müzik dersi, Beden Eğitim ve Spor, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinde yazılı sınav veya uygulama sınavı olabilir. Uygulama sınavı yapılırsa değerlendirme ölçekleri hazırlanır

Yorum yapın