Personel Alımı 26 İlde Gerçekleştirilecek Başvuru Şartları Neler?

26 ilde toplam 1250 bekçi alımı duyurusu Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Başvuru yapmak isteyen adaylar 18 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ön başvuru yapabilecek.

Adaylar 2023 bekçilik başvuru ekranı e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. Sınav ücreti ve başvuruların nasıl yapılacağına dair PA.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 26 ilimizde (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak olup. Adaylar, 18 Ocak 2023 ve 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr internet sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

Söz konusu alıma dair giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURU ARANAN ŞARTLAR NELER

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olma şartı,

c) En az 167 cm boyunda olma şartı,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olma şartı.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl ve daha çok zamandan beri ikamet ediyor olma şartı,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olma şartı,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmaları ve (18.01.2005 tarihinde öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış olmak ve (18.01.1993 tarihinde sonrasında ise doğmuş olma şartı)

h) Ağır hapis ve altı aydan daha çok hapis ve affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olarak bulunmamak,

i) Türk toplum ve telakkilerine göre kötü şöhretli olarak bilinmemek,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum olarak bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali olarak bulunmamak,

l) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki herhangi bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı ve Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

n) Adayın kendisinin ve evli eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan kumar, uyuşturucu uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli idari soruşturma kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari ceza uygulanmamak bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği ve hükümleri hariç, herhangi bir neden ile polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olması,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal olarak ve illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olması,

s) Başvuru tarihinde ise herhangi bir siyasi partiye ve siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olarak bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VE ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR

UYARI: Başvurusunu yaparken Şehit vazife malulü yakınıyım kutucuğunu işaretleyemeyen Şehit vazife malulü ibaresini göremeyen, Şehit vazife malulü yakını statüsündekindeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuru yapacak adaylar önce Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden Halkbank internet bankacılığından sınav ücretini yatıracak, www.ais.pa.edu.tr adresinden sınav başvurusunu yapacaktır. Başvuru ücretini yatırmış olduğu halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan, yapamayan ve başvurusunu onaylamayan adaylar sınava kesinlikle alınamayacaktır.

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuru yapan adaylardan;

Başvuru ücretini yatırmış olduğu halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvuru yaptığı halde şahsen olarak başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen ve, giremeyen, sınava alınmayan ya da, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz olarak sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı zamanda işlem için birden daha çok ücret yatıran,

Sınav ücretini ise kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacaktır.

Adaylar hangi tarih ve nerede başvuru sınava dair katılacaklarını www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluylave iletişim araçları ile tebligat kesinlikle yapılmayacaktır.

İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip olup internet sitesi üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesinden dolayı şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı ve değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına ön başvuruda bulunacak olan adayların Aday İşlemleri Sisteminde “aday bilgilerini güncelle” butonuna basıp bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aday bilgilerini güncellemeden başvuru yapan ve adayların sorumluluğu kendisine ait olacak. Adaylar başvuru yapacağı ili kendisi seçeceğinden dolayı konuya azami özen göstermeli, başvuru yapacağı ili muhakkak kontrol ettikten sonra başvurusunu yapmalıdır.

Yorum yapın