Suriyeli öğrenciler Gaziantep’te birçok okulda eğitimi felç etti


2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından sonra ilimizde ve Ülkemizde savaştan kaçarak göçle gelen Suriyeli sığınmacıların sayısı sürekli artmıştır. Göçe gelen Suriyeli sığınmacılara bağlı olarak da Suriyeli öğrenci sayısı sürekli artmıştır. Suriyeli öğrenci sayısı Türkiye’nin birçok ilinde artarken Gaziantep’teki artış diğer illerden farklı olmuştur. Gaziantep’in bazı köyleri dışında neredeyse her okulunda Suriyeli öğrenciler eğitim görmektedir.

Öncelikle belirtelim Ülkemize göçle gelen Suriyeli sığınmacıların çocuklarının mutlaka eğitilmesi gerekmektedir. Eğitimsiz nüfusu Dünyanın hiçbir Ülkesi kabul etmemektedir. Eğitilmiş insanlar ise özellikle belli meslek grupları, Dünyanın her yanından davet almaktadır.

Eğitilmiş Suriyeli öğrenciler kendilerine, ailelerine ve yaşadığı Ülkelere faydalı hale gelirler. Eğitilmeyen Suriyeli öğrenciler ise kendilerine ve yaşadığı topluma, Ülkeye olumlu katkı sağlayamazlar. Eğitilmemişler farklı grupların suça yönelik tezgahlarına alet olabilirler. Bunun örneklerini Ülkemizde görmekteyiz maalesef. Bunun için Suriyeli sığınmacıların çocukları mutlaka eğitilmelidir.

Gaziantep’teki eğitimi ele aldığımızda ise ilimizin birçok okulunda Suriyeli öğrenciler varken, özellikle de belli mahallelerde yoğunlaşan Suriyeli öğrenci sayısı diğer okullara göre okullarımızı ve eğitim sistemimizi maalesef olumsuz etkilemektedir.

Gaziantep’te özellikle Şahinbey ilçemizde Düztepe ile Alleben deresi ve Beyazlar Mahallesi ile Şehreküstü arasında kalan dikdörtgen şeklindeki bir bölgedeki ilkokul ve ortaokullarda çok sayıda Suriyeli öğrenci bulunmaktadır. Bazı okullardaki Suriyeli öğrenci sayısı ise oldukça fazladır. Toplam öğrencilerinin % 75’inden fazlası Suriyeli olan okullar bulunmaktadır. Okullardaki Suriyeli öğrenci sayılarının bu denli yüksek olması sınıf mevcutlarını da arttırmıştır. Şahinbey İlçemizdeki Cumhuriyet İlkokulu’nda sınıflardaki 42 öğrencinin 34’ü, Özel İdare İlkokulu’nda 44 öğrencinin 32’si Feridun Oral Aykanat Ortaokulu’nda 33 öğrencinin 26’sı Suriyeli öğrencilerden oluşmaktadır.

2019 yılında yaptığımız araştırmada bazı ilkokulların birinci ve ikinci sınıflarında sınıf mevcutlarının %50’si Suriyeli öğrencilerden oluşmaktaydı. Yine o dönemde yaptığımız açıklamalarla yetkilileri uyarmıştık. Günümüzde ise birçok ilkokul ve ortaokulda okul ve sınıf mevcutları oranlarında Suriyeli öğrenci sayısı sürekli artmıştır.

Suriyeli öğrencilerin dil ve kültür farklılığı nedeniyle eğitim sistemimizi olumsuz etkilememesi için 2019 yılına kadar hassasiyet gösterilmekteydi. 2019 yılı öncesinde Gaziantep’teki bazı okullarda normal ders süresi bittikten sonra kalan sürede okul ve derslikler Suriyeli öğrencilere tahsis edilmişti. O dönemde tamamının Suriyeli öğrencilerden oluşan sınıflarda Suriyeli sığınmacı öğretmenler aracılığıyla eğitim yapılmıştı. Yine 26 ilde yabancı uyruklu öğrenciler için PİKTES projesi kapsamında uyum sınıflarında dil eğitimi yapılmaktaydı ve bu proje halen de devam etmektedir. Son yıllarda ise Suriyeli öğrenciler için kaynaştırma modeli uygulanmaya başlandı. Suriyeli öğrenciler okullarımızdaki öğrencilerimizle aynı sınıfta birlikte eğitim-öğretim görmeye başladılar. Ancak bazı okullarda Suriyeli öğrenci sayıları olağanüstü artış gösterdi. Okul yöneticileri mevcut yetkileriyle bu durumu önleyemediler. Çünkü Suriyeli öğrenci velileri her okula kolaylıkla kayıt yaptırabiliyorlar, muhtarlıklardan okul bölgesi için gerekli işlemleri kolayca halledebiliyorlar. Suriyeli olmak neredeyse imtiyazlı hale gelmiştir. Okul yöneticileri Suriyeli öğrencileri kayıt yapmak zorunda kalmışlardır.

Yaptığımız araştırmada bazı okullardaki Suriyeli öğrenci sayıları şöyledir:

S.No:İLÇEOKULUN ADI

OKULUN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

OKULUN SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI

SINIF MEVCUDLARI

SINIFLARDAKİ ORTALAMA SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI

       1ŞAHİNBEYCumhuriyet İlkokulu

504

412

42

34

       2ŞAHİNBEYÖzel İdare İlkokulu

1200

860

44

32

       3ŞAHİNBEYFeridun Oral Aykanat Ortaokulu

1004

798

33

26

       4ŞAHİNBEYAtatürk Ortaokulu

1100

710

34

22

       5ŞAHİNBEYAliye Ömer Battal İlkokulu

1040

660

37

23

       6ŞAHİNBEYAhmet Çelebi İlkokulu

854

484

35

20

       7ŞAHİNBEYŞehit Polis Mehmet Çelik İlkokulu

1680

1080

38

24

       8ŞAHİNBEYMehmet Şahin Batmazoğlu İlkokulu

750

394

34

18

       9ŞAHİNBEYİstiklal İlkokulu

1200

650

43

23

     10ŞAHİNBEYTürktepe İlkokulu

442

260

37

21

     11ŞEHİTKAMİLAbdullah Kepkep İlkokulu

810

455

25

14

     12ŞAHİNBEY100.Yıl İlkokulu

1500

841

34

19

     13ŞAHİNBEYŞehit Samet Kaymakçı İmam Hatip Ortaokulu

680

375

19

11

     14ŞAHİNBEYŞehit Mehmet Nuri Akdemir Ortaokulu

1100

550

36

18

     15ŞEHİTKAMİLŞehit Mahmut Söylemez İlkokulu

975

465

39

18

     16ŞAHİNBEYNuri Pazarbaşı Ortaokulu

999

470

35

17

     17ŞAHİNBEYÖzdemirbey İlkokulu

1052

485

36

17

     18ŞAHİNBEY25 Aralık İlkokulu

1500

610

41

17

     19ŞAHİNBEYDr.Cemİl Karslıgil İlkokulu

1101

368

32

10

     20ŞAHİNBEYHoşgör İlkokulu

1230

540

44

19

     21ŞAHİNBEYNuri Pazarbaşı İlkokulu

686

280

30

12

     22ŞAHİNBEYDüztepe İlkokulu

1120

403

36

13

     23ŞAHİNBEYGazi Ortaokulu

815

300

34

12

     24ŞEHİTKAMİLCemil Alevli İlkokulu

707

212

29

9

     25ŞAHİNBEYSena Büyükkonuk İlkokulu

809

256

40

Gözden kaçırmayın

'Enflasyon asgari ücrete de uygulansın, bu ülkeyi yönetenlerin elinde'‘Enflasyon asgari ücrete de uygulansın, bu ülkeyi yönetenlerin elinde’

13

 

Gaziantep’te bu tablodaki okullar dışında okul ve sınıf mevcutlarının üçte bir’i, dörtte bir’i ve beşte bir’i Suriyeli öğrencilerden oluşan çok sayıda okul vardır.

Suriyeli öğrenci sayısı belli bir oranın üzerine çıkan okullarda ise bizim öğrencilerimiz velileri çocuklarını alarak başka okullara göndermeye başlamışlardır. Buna karşılık Suriyeli sığınmacılar ise bu okullara kendi çocuklarını daha yoğun göndermeye başlamışlardır. Suriyeli öğrencilerin sayı olarak arttığı okullarda yaşanan bu problemlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Valilikler ve kaymakamlıklar pek bir şey yapmadılar.

Bu şartlar altında sınıf mevcutlarının %30’u, %40’ı geçtiği okullarda kaynaşan Suriyeli öğrenciler değil, maalesef bizim öğrencilerimiz olmaktadır. Sınıf mevcutlarının %50’si, %60’ı %70’ ve %75’i Suriyeli öğrencilerden oluşan sınıflarda ise durum çok daha vahim. Okul ziyaretlerimizde sınıf mevcudunun çoğunluğunun Suriyeli öğrencilerden oluştuğu sınıflarda bizim çocuklarımızın Suriyeli öğrencilerin davranışlarını göstermeye başladıklarını öğrendik. Özellikle ortaokullarda Suriyeli öğrencilerle bizim çocuklarımız arasında gruplaşma, cepheleşme ve buna bağlı olarak ta kavgaların yaşandığı görülmektedir. Okullarda bazı yardımların sadece Suriyeli öğrencilere özel dağıtılması öğrenciler arasında çekişmeyi ve kavgayı arttırmaktadır. Öğretmenler çaresizlik içinde feryat ediyorlar. Okul idareleri yetkisiz ve çaresiz.

Bu vahim manzara karşısında soruyoruz:

Sınıf mevcutları %30’u geçen okullarda Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve kaymakamlarımız neden çözüm üretmiyorlar?

Türk Milli Eğitiminin amaçlarından uzaklaşılıp eğitim sistemimizin çökmesini daha ne kadar seyredecekler?

Milli Eğitim Bakanlığımız ve yetkililer Suriye Eğitim Bakanlığından ödül mü bekliyorlar?

Suriyeli öğrenci oranlarının yüksek olduğu okul ve sınıflarda anormal bir şekilde yapılan eğitim, “Marka Şehir Gaziantep” ideali ve hedefiyle örtüşüyor mu?

Milli Eğitim Bakanımız, Gaziantep’teki siyasi partilerimizin milletvekilleri, Valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, İş Adamlarımız sınıf mevcutlarının çoğunluğunu Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu bu okul ve sınıflarda kendi çocuklarının eğitim-öğretim görmesini isterler mi?

“Onlar muhacir, biz ensarız” diyerek yıllarca reklamdan öteye gitmeyen sözleri söyleyenler bu sınıflarda kendi çocuklarının eğitim-öğretim görmesini isterler mi?

Cevapları “evet” ise çıksın söylesinler.

Şayet cevapları evet değilse derhal çözüm üretsinler!

Sınıf mevcutlarının %30’u geçtiği okullardaki bizim çocuklarımıza ve yine bu okullardaki öğretmenlere yazık değil mi?

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi olarak yetkilileri uyarıyor ve göreve davet ediyoruz?

Suriyeli öğrencilerin okul ve sınıf mevcutlarında %30’u geçtiği okullardaki Suriyeli öğrencilerin farklı okullara dağıtımı sağlanarak okullardaki eğitim normalleştirilmelidir.

Öğrenci mevcudu oranlarıyla Suriye’deki bir okuldan farkı kalmayan, bizim çocuklarımızın Suriyeli öğrencilere kaynaştırıldığı bu okulların en kısa sürede Türk Milli Eğitiminin amaçlarına hizmet eder hale getirilmesini bekliyor ve yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla…

 

Bekir AVAN

                                                                                                                                   Şube Başkanı


Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
1
Üzgün
Sevmedim Sevmedim
0
Sevmedim
Şaşkın Şaşkın
1
Şaşkın
Korkunç Korkunç
1
Korkunç
Kızgın Kızgın
3
Kızgın
Mutlu Mutlu
1
Mutlu
Sevdim Sevdim
2
Sevdim
Komik Komik
2
Komik

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı