Talip Geylan: Öğretmenlerin Öğrenim Durumu Tayinleri Gelsin Çıkışı

Talip Geylan: Öğretmenlerin Öğrenim Durumu Tayinleri Gelsin Çıkışı

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı bir forumda yapmış olduğu konuşmada öğretmenlerin mazeret tayinlerinde yapılan değişikliklerden bahsetti ve sözlerine şçyle devam etti :

Öğrenim durumunun mazeret tayini gerekçeleri arasından çıkarılmış olması MEB adına kabul edilebilir değildir.

Bir yandan öğretmenlerimizin lisans üstü eğitimlerini sözde teşvik edeceksiniz, diğer yandan da bunu mazeret tayini kapsamından çıkaracaksınız; bu büyük bir çelişkidir!

Yorum yapın