Teknik Çeviri ve Tıp Çevirisi İçin Doğru Adres Uluay Çeviri

Çeviri herhangi bir dilde kaleme alınmış metnin anlamını kaybetmeyeceği ve doğru bir şekilde bir başka dile çevrilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Çeviri hizmeti hem sözlü hem yazılı olarak verilebilir. Çeviri hizmeti kaynak ve hedef dile hakimiyeti üst düzeyde olan çevirmenlerin dikkatlice gerçekleştirmesi gereken zorlu ve kapsamlı bir süreçtir. Çeviri hizmetlerinin teknik çeviri ve tıp çevirisi gibi özel uzmanlık gerektiren alt türleri vardır.

Bu alanlardaki çeviri hizmetlerinin doğru, eksiksiz ve kaliteli olması için çeviri konusu alanda bilgili, deneyimli ve donanımlı profesyonel çevirmenler tarafından verilmesi gerekir. Uluay Çeviri teknik çeviri ve tıp çevirisi konusunda uzman çevirmen kadrosu ile bu alanda sözlü ve yazılı çeviri hizmetlerini üst düzey kalite ile vermektedir. Siz de Uluay Çeviri ile iletişime geçerek teknik çeviri, tıp çevirisi ve diğer özel çeviri alt türlerindeki ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla ve en yüksek kaliteyle karşılayabilirsiniz.

En özel çeviri alt türlerinden biri olan teknik çeviri hem sözlü hem yazılı çeviri hizmetlerini kapsamakta olup özel bir dil kullanımı, terminoloji ve uzmanlık gerektirir. Mimarlık, sanayi, telekomünikasyon, inşaat, otomotiv, mühendislik ve pek çok farklı alanda teknik çeviri hizmetlerinden faydalanılır.

Herhangi bir bilim ya da meslek dalında kullanılmakta olan kelime, cümle ve terminolojinin çevrilmesine ilişkin hizmetler teknik çeviri hizmeti kapsamında yer alır. Teknolojik gelişmeler hız kazandığı ve dünya üzerindeki etki alanı arttığı için teknik çeviri hizmetlerine duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Buna ek olarak teknik çeviri hizmetlerinin popülaritesinin artmasında etkili olan diğer bir faktör günlük yaşantının hemen her alanında az ya da çok teknik bilgiye ihtiyaç duyuluyor olmasıdır.

Teknik çeviri hizmetlerine hemen her sektörde ihtiyaç duyulmakta olup globalleşmenin göz ardı edilemeyecek etkisine bağlı olarak tüm markalar global pazarlarda çok daha fazla aktif olmak istemektedir. Bu kapsamda ithalat ve ihracat faaliyetleri arttıkça teknik çevirmen ihtiyacının da yoğunlaştığı görülmektedir. Bununla birlikte teknik çeviri hizmetlerinin deneyimli, profesyonel ve uzman çevirmenler tarafından yapılması son derece önemli olan bu çeviri türünde kaliteyi ve başarıyı yakalamanın olmazsa olmazıdır.

Çevirinin Başarısı Çevirmene Bağlı

Teknik çeviri hizmetleri genellikle ürün ve hizmetleri konu alır. Bu yüzden anlaşılır ve net cümlelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Açık, kısa ve öz bilgilerin verilmesi teknik çeviride sağlanması gereken bir standarttır. Teknik çeviri hizmeti veren çevirmen çeviri konusu metne yorumlarını katmamalı, anlam karmaşasına neden olmamak için kelimelerin tam karşılıklarını kullanmalı ve birebir çeviri yapmalıdır. Çeviri sırasında kullanılan kelimelerin çeviri konusu alan ve sektörle bağlantılı olması konusunda gereken özen gösterilmelidir.

Teknik çeviri hizmetleri kapsamında benimsenen üslup tamamen net ve açık anlatıma dayanmalıdır. Mekanik cihazların kılavuz çevirisi ya da benzer teknik çeviriler yapıldığı durumlarda birbirine eklemelerle bağlanan ve anlam karışıklığına yol açacak şekilde uzatılan cümlelerden kaçınılmalıdır. Bu aşamada tercih edilmesi gereken temel unsur, maddeleme ya da görsel anlatım yöntemi olmalıdır.

Teknik çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu zamanlarda mutlaka bu alanda deneyimli, uzman ve profesyonel çevirmenlerle çalışmaya özen gösterilmelidir. Çevirinin kalitesi ile çeviri hizmetini verecek olan çevirmenin uzmanlığı ve birikimi doğrudan ilintilidir. Teknik çeviri çok fazla bilgi barındıran bir çeviri alt türü olan teknik çeviri asla hata barındıran bir çeviri türü değildir. Bu nedenle teknik çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu zamanlarda profesyonel, deneyimli, alanında uzman ve deneyimli çevirmenlerle ve çeviri bürolarıyla çalışmaya özen gösterilmelidir. Bu sayede yeterli uzmanlığa ve deneyime sahip olmayan çevirmenler ile çeviri bürolarının gerçekleştirdiği kalitesiz çeviriler nedeniyle maddi zarara kadar ulaşabilen sorunlarla karşılaşılması önlenebilir.

Teknik çeviri hizmetleri en çok uzmanlık gerektiren çeviri türleri arasında yer alır. Teknik çevirinin iki farklı alanı bulunur. Bunlardan biri teknik terminoloji içeren belgelerin bulunduğu alan olup kullanım kılavuzları, dahili notlar, finansal raporlar ve benzeri belgeleri içerir. Bu alanda yer alan çeviriler çoğunlukla daha sınırlı bir kitlenin teknik alanda kullanımına yönelik olmaktadır.

İkinci alanda ise BT, mühendislik ve pek çok farklı alanla ilgili olan teknik konulara ilişkin tüm metinlerin çevirisi yer alır. Her iki alan dahilinde gerçekleştirilmekte olan çeviriler uzmanlık isteyen çalışmalardır. Her iki alan kapsamında yapılan teknik çeviriler de uzmanlık gerektiren çalışmalar olduğundan hem yetkinlik sahibi hem sektörel terminolojiye hakim çevirmenlerden hizmet alınması gerekir.

Teknik çeviri alanında hizmet veren çevirmenlerin gelişmeye ve öğrenmeye açık kişiler olması, eksik kaldıkları ya da bilmedikleri konularda araştırma yapmaktan ve konunun uzmanlarıyla geçmekten kaçınmamaları çok önemlidir.

En çok uzmanlık ve dikkat gerektiren çeviri türleri arasında yer alan teknik çevirinin konusunu teknik belgeler ve metinler oluşturur. Bu tür metin ve belgelerin içerisinde sıklıkla özel anlam içeren terimlerin kullanımına sıklıkla rastlanır. Kullanım kılavuzu ya da ürün kılavuzu gibi belgelerin çevirisi yapıldığında ortaya çıkan çevirinin kaliteli olabilmesi için doğru ve tutarlı bir terminoloji kullanmak gerekir.

Yorum yapın